Artsliste

Under udarbejdelse

Nedenfor en alfabetisk liste over danske arter, jeg indtil videre har formået af få billeder af. Langt fra alt er er lige kønt. En del arter har jeg simpelt hen (indtil videre!) kun formået at få ret ringe billeder af, i nogle tilfælde fordi billederne går helt tilbage fra da jeg i sin tid startede forsigtigt ud i kunsten af fotografere fugle. De bærer derfor præg af lidt bedaget udstyr, men først og fremmest en uerfaren fotograf. Billederne er alligevel taget med – i mangel af bedre!