Quiz – rovfugle

Rovfugle

1 / 17

Den mest udbredte rovfugl i Danmark. Hvad er navnet?

Question Image

2 / 17

Rovfuglen her lever af småfugle og jager ofte i haver. Navnet er?

Question Image

3 / 17

Denne sparsomt forekommende rovfugl yngler stort set kun i Sønderjylland. Hvad er navnet?

Question Image

4 / 17

Rovfuglen her kendes blandt andet på sit lidt "dueagtige" hoved. Hvad er navnet?

Question Image

5 / 17

Her ses en sjælden trækgæst med få registrerede individer årligt i Danmark. Hvilken rovfugl?

Question Image

6 / 17

Her ses en rovfugl, der altid ses i relation til vand. Hvilken?

Question Image

7 / 17

Denne rovfugl ankommer til Danmark om efteråret og ses hele vinteren igennem.

Question Image

8 / 17

Denne lynhurtige rovfugl lever blandt andet af at fange og spise guldsmede - begge dele foretages i luften. Hvad er navnet?

Question Image

9 / 17

Denne lille rovfugl yngler ikke herhjemme, men ses regelmæssigt i træktiden. Hvad er navnet?

Question Image

10 / 17

Verdens hurtigste dyr, topfart 325 km/t! Hvad hedder den?

Question Image

11 / 17

Denne lille rovfugl ses ofte "musende" over grøftekanter og er vidt udbredt i Danmark. Hvad er navnet?

Question Image

12 / 17

Nordeuropas største rovfugl - også kaldet den flyvende dør. Navnet?

Question Image

13 / 17

Denne smukke rovfugl kendes nok nemmest på sin kløftede hale. Hvad er navnet?

Question Image

14 / 17

Denne rovfugl ses fåtalligt herhjemme i træktiden og er lidt mindre end tårnfalken.

Question Image

15 / 17

Denne rovfugl kendes blandt andet på sit mørke bugskjold og blev tidligere kaldt låddenbenet musvåge.

Question Image

16 / 17

Rovfuglen her ses ofte fouragere elegant over marker med vingerne i karakteristisk v-form. Navnet?

Question Image

17 / 17

På (det dårlige) billede ses en meget sky og relativt fåtallig rovfugl, som de fleste nok aldrig har set. Hvilken?

Question Image

Your score is

The average score is 66%

0%