Blandet landhandel fra Mandø

En længere og ret kedelig proces med at få luget ud i alle mine, skulle det vise sig, mestendels kassable billeder fra Mandø forrige weekend er nu overstået. Der var overraskende få “keepers” i blandt stakken af billeder. Vi starter med en meget lille vibe i varmedis:

Vibeunge, Mandø.

Det bliver vist et godt vibeår – den megen regn har betydet masser af vand på mange marker – mange steder faktisk så meget vand, at landmændene ikke har haft mulighed for at komme ud med deres store maskiner endnu. Mange vibeunger når derfor at blive store nok til at kunne søge væk når traktorerne ankommer. Den enes nød…

Og meget apropos: Bramgæs er der masser af på Mandø – og det er faktisk et problem for den måske spirende bestand af ynglende brushaner på øen. Bramgæssene rydder al vegetation på deres vej og dermed ødelægges de naturlige skjulesteder for engfuglene – der dermed bliver meget lettere ofre for rovfugle, ræve og andre ubehageligheder.

Bramgæs, Mandø.

Knortegæs er der også masser af i træktiden – og de æder naturligvis også en hel del af vegetationen på øen. Her et eksemplar i flugt:

Knortegås, Mandø.

Ikke kun brushaner er udfordret grundet manglen på skjulesteder. Også stor kobbersneppe yngler på øen med nogle relativt få par. Her et flot eksemplar i nogenlunde lys (jeg havde store problemer med varmedis på øen):

Stor kobbersneppe, Mandø.

Rødben yngler også på øen, men også i det omkringliggende marskland. Den er derfor næppe så udsat og arten sås da også talrigt overalt:

Rødben, Mandø.

Her et ubeskåret skud af en ikke helt almindelig ynglefugl herhjemme:

UYA (Uidentificeret ynglende and)

Find selv frem til anden!

En atlingandrik ses liggende på rede lidt til venstre i billedet.

Ved Låningsvejen er der altid masser af fugleliv, der let lader sig nyde tæt på fra bil. Her en flot spove – men hvilken?

Spove, Mandø.

Et billede mere og nu er der ikke længere tvivl om arten:

Spove, Mandø.

Fuglen er en småspove. Læg mærke til det lidt kortere og mere nedadbuede næb samt øjenbrynsstriben, der dog ikke er ret tydelig her. Derudover ses nu de flotte stribede “armhuler”. Storspovens næb er lidt længere og knap så buet, armhulerne hvide.

Her samme fugl, i en portrætbeskæring, hvor øjenbrynsstriben lidt bedre ses.

Småspove, Mandø.

Her en enlig skestork taget et godt stykke efter solnedgang – og derfor støjrenset en del. Lukkertid? 1/160s.

Skestork, Mandø.

Her et tidlig morgenskud, der meget godt viser udfordringerne med varmedis. Et par skestorke, der trods havørnen i baggrunden, tog sig en slapper:

Skestorke og havørn, Mandø.

Øen huser i år selvfølgelig også ynglende rørhøg. Her et eksemplar der kom ret tæt på og derfor ses disen ikke så meget. Jeg lå egentlig og kiggede ud over vandet, men så heldigvis fuglen i øjenkrogen på god afstand. Jeg nåede derfor at få vendt stativ og kamera uden fuglen så mig:

Rørhøg, Mandø.

Og her igen kiggende mod havet. En faskinerække med et par strandskader:

Strandskader, Mandø.

Der var masser af lille kobbersnepper på vaden omkring solnedgang og solopgang. Afstanden til kysten var selvfølgelig afhængigt af tidevandet. Her en mindre gruppe ved højvande, relativt tæt på:

Lille kobbersnepper, Mandø.

Og her på noget længere afstand, på vej ned på en sandbanke:

Lille kobbersnepper, Mandø.

Jeg tog ikke ret mange billeder den morgen, men filmede en del. Jeg har dog endnu ikke haft tid til at få kigget alle videoklippene igennem.

Vi slutter med to fotos taget en dejlig morgen, nærmest vindstille, i den “blå time”, omkring ½ time før solopgang. En række bramgæs taget med 1/60s:

Bramgæs, Mandø.

Og et par unge havørne, taget med 1/10s! Jeg har også et par andre fotos med en højere lukkertid – men synes det her var det bedste:

Havørne, Mandø.

Til slut en kort video af den lettende fugl for oven – der kort efter satte sig lidt længere væk og blev groft chikaneret af en måge:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *