Hedehøge ved Ballum

Onsdag morgen kørte jeg tidligt afsted mod Ballum. Målet var først og fremmest ønsket om at se og (naturligvis) fotografere hedehøge, men da tidevandet for en gang skyld passede godt med lavvande et par timer før solopgang, valgte jeg at starte ved slusen i Ballum. Vejrudsigten så ovenikøbet lovende ud, med sol fra morgenstunden og lidt mere skyet op ad formiddagen – helt perfekt til fotografering, hvor stærk sol efter kl 9-10 stykker ikke er at foretrække. Vejrudsigten holdt faktisk stik – bare i omvendt rækkefølge. Ved slusen var der således mest skyet med spredte byer og strejf af solskin.

Fiskehejre, Ballum Sluse.

Fiskehejren for oven fløj ind nær min position lige nord for åen, hvor meningen var, det stigende vand langsomt skulle “presse” fuglene tættere på. De fleste fugle befandt sig fortsat et godt stykke ude grundet lavvandet:

Klyder, Ballum Sluse.

Endnu længere ude sås titusindvis af ryler – både islandske og almindelige af slagsen:

Ryler, Ballum Sluse.

En ensom mudderklire fløj ind og satte sig ved bredden af åen:

Mudderklire, Ballum Sluse.

Det var faktisk ret småt med fugle og i modsætning til mit seneste besøg ved slusen, hvor tidevandet steg faretruende hurtigt, skete der ikke rigtigt noget – muligvis pga østenvind. En skarv fløj ind, stadig et godt stykke væk fra mig, satte sig og tørrede vinger:

Skarv, Ballum Sluse

Skarve oser ikke ligefrem af charme – og ovenstående eksemplar var ikke nogen undtagelse!

En vipstjert nær minimumsgrænsen for fokus dukkede op:

Hvid Vipstjert, Ballum Sluse.

Billedet er taget med blænde 4 på godt 4,5 meters afstand. Dybdeskarpheden på den afstand er omtrent 1 cm! Det er faktisk også kun øjeplanet der er skarpt – resten er sløret. Jeg kan egentlig godt lide den dybdefornemmelse det giver i billederne – andre (ornitologer?) foretrækker hele fuglen i fokus! En enkelt strandskade lagde også vejen forbi:

Strandskade, Ballum Sluse.

Da vandet ikke rigtigt kom nærmere valgte jeg at bryde op og gå tilbage mod bilen. En hurtig kop kaffe blev nydt – i nu høj sol næsten uden skyer på himlen. På trods af de mildest talt suboptimale lysforhold kørte jeg naturligvis alligevel videre sydpå, langs kystvejen mod Ballum by. Mere eller mindre samme sted som sidst jeg fotograferede hedehøg fandt jeg et eksemplar fouragerende over en af de mange rapsmarker:

Fouragerende hedehøg, Ballum Kirke i baggrunden.

Læg mærke til det lidt slørede indtryk billedet giver (ses bedst, hvis det klikkes på, til fuld størrelse) som skyldes hårdt formiddagslys samt varmedis. En fouragerende hun poserede over rapsmarken:

Hedehøg, Ballum.

Det hjælper lidt på skarpheden i billedet at afstanden mindskes, men kønt er det ikke. En anden hun kom også forbi – og afslørede den var ringmærket:

Ringmærket hedehøg, Ballum

Jeg er ved at forsøge at stykke en komplet aflæsning sammen med vanlig hjælp fra ringmærkningscentralen. Det er i hvert fald en tysk fugl:

Ring på hedehøg, Ballum.

Alle tal kan ikke aflæses ovenfor, men “Helgoland” og “Germany” ses delvist. Opdatering følger. En enkelt han var også i området:

Hedehøg, Ballum.

Der var igen sat et par rød/hvide stænger ved udkanten af marken, som jeg antager igen er en redemarkering af en slags. Jamen, forstyrrer man da ikke ynglefuglene ved at fotografere dem?! Nej, det mener jeg bestemt ikke, for så ville jeg slet ikke gøre det. Billederne er taget fra bil, ud gennem et camouflagenet. Der er livlig trafik på vejen, både af cyklister og biler. På modsatte side af marken, mod diget, er der en hel del cyklister og spadserende, især i weekender. Så min tilstedeværelse mener jeg bestemt er ret ligegyldig for fuglene. Se blot her:

Hedehøg kigger på min bil…

Og sekundet efter:

….og fouragerer videre.

En vipstjert satte sig i kanten af marken og faldt næsten i et med rapsen:

Gul Vipstjert, Ballum.

Et par billeder mere af høgene:

Hedehøg, han, Ballum. Diget ses i baggrunden.
Hedehøg, Ballum.

Flotte fugle trods knapt så flotte fotoomstændigheder. Jeg må tilbage i bedre lys!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *