Lappedykkere ved Fredsmaj

Pinsedag stod jeg tidligt op, kørte mod Sønderborg, parkede bilen ved Hjort Lorenzens Vej (der i øvrigt er et godt sted at se rovfugletræk om efteråret) og gik i sydlig retning ind i Sønderskoven. Efter cirka en kilometer kommer Fredsmaj, en tidligere eng, der nu er omdannet til vådområde med et rigt dyre- og planteliv. Mindst 4 par af Gråstrubet Lappedykker havde bygget reder i vandet. Parret tættest på mig havde to unger i reden:

Gråstrubet Lappedykkere, Fredsmaj

Den ene af forældrene var nærmest konstant dykkende efter småfisk som blev bragt til reden. Det var tydeligt, at hver unge blev fodret på skift:

Gråstrubet Lappedykkere, Fredsmaj

Efterhånden tog lyset lidt mere til. En svanefamilie rastede også på søen:

Svaner med afkom, Fredsmaj.

Noget længere væk, var et andet par lappedykkere i en mere indledende fase til yngel:

Gråstrubet Lappedykkere, Fredsmaj

Jeg havde åbenbart ikke helt tænkt min placering igennem, idet jeg havde forventet sidelys mere end modlys – men solen kom op nærmest lige foran mig og gav hurtigt billederne et noget mælket indtryk:

Gråstrubet Lappedykker med unge, Fredsmaj

Som det ses, tog forældrenefuglene regelmæssigt nogle små svømmeture med ungerne, men aldrig mere end få meter væk fra reden. Af og til udsendte forældrefuglene nogle vældige skrig, der godt kunne minde lidt om vandriksens grisehyl:

Gråstrubet Lappedykkere med unge, Fredsmaj

Solen fik efterhånden mere saft og kraft. En grønbenet rørhøne fouragerede langs den modsatte bred, bag en lille gruppe træer:

Grønbenet Rørhøne, Fredsmaj.

Den fortsatte langs bredden og fløj på et tidspunkt næsten tilbage hvor den kom fra:

Grønbenet Rørhøne, Fredsmaj.

Navnet på fuglen giver god mening når man ser de næsten grotesk store grønne ben! Den valgte heldigvis herefter at svømme i min retning (jeg sad dog også godt skjult under et net og delvist nedsænket i vandet):

Grønbenet rørhøne, Fredsmaj.

Herefter forsvandt den ud af syne og jeg sad og ærgrede mig lidt over den ikke havde fortsat sin kurs mod mig – men minsandten om den ikke pludselig dukkede op igen – og nu noget tættere på:

Grønbenet Rørhøne, Fredsmaj.

Læg mærke til det barske sidelys – forskellen i eksponeringsstop er helt ekstrem og umuliggør stort set en tilfredsstillende eksponering. Fuglen var dog ret ligeglad og fortsatte indtil få meters afstand:

Grønbenet Rørhøne. Fredsmaj.

Ovenstående billede er trods alt croppet noget, men kan sagtens tåle det. Fuglen ser jo næsten eksotisk ud, men er altså pæredansk!

Lappedykkerne var fortsat på familiesvømmetur. Fjerene blev pudset, hvilket typisk blev afsluttet med en rystetur:

Gråstrubet Lappedykker med unge, Fredsmaj

Ovenfor ses kun en af ungerne og der var som nævnt to – den lå bare godt skjult på ryggen af en af forældrefuglene:

Gråstrubet Lappedykker med unger, Fredsmaj

Det var mestendels småfisk der blev fodret med – men ikke altid:

Gråstrubet Lappedykker fodrer unge, Fredsmaj

Søen bød også på blishøns med afkom:

Blishøne med unge, Fredsmaj.

Modlyset gav spil i vanddråberne – men mælkede farver:

Gråstrubet Lappedykker med unge, Fredsmaj

Solen var efterhånden kommet et pænt stykke op på himlen og en smule mere sydover.

Gråstrubet Lappedykkere med unge, Fredsmaj

Og lidt senere, efterhånden som modlyset ikke længere var helt så barskt, kom der mere liv i farverne:

Gråstrubet Lappedykker med unger, Fredsmaj

Kønt er det nu ikke – min position var lysmæssigt meget bedre egnet til aftenfotografering. På grund af min placering ganske få meter fra stien, ville det dog være alt for befærdet på det tidspunkt og derfor næppe særligt sandsynligt at få fuglene tæt på. Måske er det muligt at komme tæt ned til den modsatte bred på en eller anden måde – men jeg tvivler.

Gråstrubet Lappedykker med unge, Fredsmaj

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *