Skrue af musvåger ved Fjordmosen

Et ultrakort indlæg med en anbefaling om at komme ud og kigge på det i øjeblikket pågående (påtrækkende?) rovfugletræk. Forleden kørte jeg til Fjordmosen i Nørreskoven for at checke et par små vandhuller ud som mulige fremtidige tur-destinationer. Nedenfor et klip fra Google Maps, der viser det meste af Nørreskoven, der ligger cirka midt på østsiden af Als. Midt i billedet ses det store mose- og engareal Fjordmosen. Vådområderne jeg havde udset mig duede nok alligevel ikke – adgangen var meget mudret og selve vandet meget grumset og algetungt.

Fjordmosen, Nørreskov, Als.:

Man skal huske også at kigge op en gang i mellem – og det gjorde jeg heldigvis, mens jeg gik og sonderede terrænet:

Musvåger, Fjordmosen.

Billedet viser kun et lille udsnit af flokken. Jeg talte 37 musvåger i alt – og gik flokken efter flere gange for at se, om der mon skulle være andre arter i gruppen. En enkelt rød glente og en spurvehøg var hvad jeg kunne finde.

Vandhullerne er jeg, som allerede antydet, ikke sikker på jeg genbesøger. En mindre gruppe blandede arter af ænder var dog at se. Her et elendigt skud i elendigt lys – men hvad mon det egentligt er for en and?

And, Fjordmosen.

Svaret er krikand. På det første billede synes jeg den ligner en knarand en smule – med det meget spættede hoved. Vingespejlet som ses på billede to, afslører dog krikand – med artens karakteristiske metalgrønne vingespejl.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *