To gange Torup Made

To ture til vel nok min yndlingslokalitet på Als, er det blevet til den seneste uges tid. To meget forskellige morgener, hvad angår vejr og lys, men også med forskellige (hvad ellers, med denne uforudsigelige disciplin) arter på kortet. Første tur var en skyfri og meget kold morgen, hvor hele maden lå badet i dis. Her et af turens første skud, et par af gråstrubet lappedykker:

Gråstrubet lappedykker, Torup Made.

Som det ses, gav disen et “soft filter”-udtryk over billederne. Her et langskud af deres højlydte parringspil, hvor hylene kan minde lidt om vandriksens griseagtige lyde:

Gråstrubet lappedykker, Torup Made.

En gravand kom svømmende ind og viste ryg. Fotoet er “dehazed” en smule i den efterfølgende billedbehandling, som sammen med den nogenlunde korte afstand, giver et acceptabelt resultat:

Gravand, Torup Made.

Målet for de to ture var faktisk bedre fotos af ske-, krik- og atlingand. Det lykkedes ikke særligt godt! Her en skeandrik på al for lang afstand i en kombination af dis og faktisk også varmeflimmer, da temperaturen steg en hel del i takt med at disen lettede:

Skeand i dis og flimmer, Torup Made.

Her igen en flot gråstrubet lappedykker, hvor afstanden kan kompensere lidt for disen. Der er i øvrigt ikke pillet ved farverne!

Gråstrubet lappedykker, Torup Made.

Her en art jeg også jeg havde håbet på lidt nærkontakt med, men som desværre forblev i det “forkerte” hjørne af den pyt jeg havde valgt af positionere mig ved:

Svaleklire, Torup Made.

Torup Made er spændende på mange måder: Vådområdet giver masser af ænder og vadefugle og rørskoven op til Mjang Dam huser ynglende rørhøg og formentlig også rørdrum – som ofte høres paukende. Og havørneparret fra Pulverskoven ynder at sidde og skue ud over maden og dammen efter egnede fødeemer. Den her er dog nok for hurtig og for lille en mundfuld:

Rødben, Torup Made.

Som det ses var lyset nu noget hårdt og det kraftige sidelys hjælper heller ikke på det. Disen var godt nok lettet, men erstattet af varmeflimmer. Se bare denne “tågede” rørhøg:

Rørhøg, Torup Made.

Næste tur var i søndags, hvor temperaturen fra morgenstunden var noget højere. Maden var nu helt uden dis. Turens første skud gav anledning til optimisme, der dog desværre ikke blev indfriet (hvad lige den art angik):

Skeand, Torup Made.

En meget sky art, der trods skjul og forsigtige bevægelser, altid holder sig på afstand. Billedet for oven er taget netop som anden så skjulet og straks valgte en alternativ rute.

Andre arter var langt mere tillidsfulde:

Tinksmed, Torup Made.

Fuglen fouragerede helt upåvirket få meter foran skjulet i pløret. Man bliver gang på gang imponeret af deres evne til at grave diverse kryb frem af mudderet:

Tinksmed med kryb af en slags, Torup Made.

En lille lappedykker kom også relativt nær og var allerede i sommerdragt:

Lille lappedykker, Torup Made.

Maden huser også mange gravænder, som utvivlsomt yngler på lokaliteten. Her et flot eksemplar i flugt:

Gravandrik, Torup Made

Krikænder var der i hundredvis af. Også en meget sky and, men dog ikke helt så udtalt som skeanden:

Krikænder, Torup Made.

Her et flot par i flugt, hvor fokusplanet næsten er parallelt med parret:

Krikænder, Torup Made.

En klump krikænder med kurs mod fotografen:

Krikænder, Torup Made.

Og en andrik nogenlunde nær, der faktisk lettede en smule forfjamsket efter at have set skjulet an en stund:

Krikandrik, Torup Made.

Mens jeg lå kiggede på diverse ænder, så jeg pludselig, og desværre for sent, en musvåge komme direkte imod mig. En kort serie elendige skud var alt jeg nåede, inden den passerede mindre end en meter forbi mig! Her et ubeskåret(!) eksempel, der heller ikke er i perfekt fokus:

Flop-skud af musvåge, Torup Made.

Ikke ret meget senere kom en enlig hvidklire flyvende ind og startede med fourageringen omkring 50 meter væk:

Hvidklire, Torup Made.

Den valgte en rute, der førte den ganske tæt på skjulet:

Hvidklire, Torup Made.

Altid spændende med disse nærkontakter med fugle, man ellers sjældent kommer tæt på:

Hvidklire, Torup Made.

Et par artsfæller kom til på afstand og jeg fik et par yderligere flugtskud i hus, her med Mjangmark som baggrund:

Hvidklire, Torup Made.

Den største klire herhjemme, med karakteristisk let opadbøjet næb og hvid kile på nedre ryg:

Hvidklire, Torup Made.

Et par andre vadere i flugt, her en kaldende stor præstekrave:

Stor præstekrave, Torup Made.

Og endnu en klire, den lidt mindre rødben:

Rødben, Torup Made.

Vi slutter med yderligere tre flugtskud fra den morgen. En flot gråandrik:

Gråandrik, Torup Made.

En stirrende hættemåge:

Hættemåge, Torup Made.

Og slutteligt en skeand, som jo egentlig var hovedattraktionen (sammen med atlingand, som jeg så nul af) – men som igen holdt sig alt for langt væk. Måske flydeskjulet kunne være en mulighed – det er bare ekstremt bøvlet, da der skal gås en del for at komme frem til lokaliteten.

Skeandrik, Torup Made.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *